Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2018 15:26 Nr 4200/III/156/2018 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mierzęcice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
01.10.2018 10:37 Nr XLIX/360/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
01.10.2018 10:28 Nr XLIX/359/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
28.08.2018 15:35 Nr XLVIII/358/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
28.08.2018 15:34 Nr XLVIII/357/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
28.08.2018 14:13 Nr XLVIII/351/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
28.08.2018 14:05 Nr XLVIII/350/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
29.06.2018 09:08 Nr XLVI/348/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
29.06.2018 09:07 Nr XLVI/347/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
29.06.2018 08:09 Nr XLVI/343/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
29.06.2018 08:07 Nr XLVI/342/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
25.05.2018 10:12 Nr XLV/340/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
25.05.2018 10:02 Nr XLV/339/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
20.04.2018 12:43 Nr XLIV/336/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018 - 2025
20.04.2018 12:43 Nr XLIV/335/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
17.04.2018 09:38 Nr 4200/III/65/2018 Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
23.03.2018 09:24 Nr XLIII/318/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
23.03.2018 09:22 Nr XLIII/317/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
28.02.2018 13:47 Nr XLII/312/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
28.02.2018 13:42 Nr XLII/311/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok