Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2018 12:09 GK 271.0004.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. "Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach - część nr 2"
17.07.2018 13:44 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla zadania pn.: "Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach - część nr 1"
04.07.2018 15:45 GK 271.0003.2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. „Dostawa urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa”
11.06.2018 15:13 GK 271.0002.2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice”
30.05.2018 15:57 GK 271.0003.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: „Dostawa urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa”
30.05.2018 15:54 GK 271.0002.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice”
21.05.2018 15:01 GK.271.0001.2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mierzęcice”
04.05.2018 10:17 GK 271.0001.2018 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mierzęcice”
18.01.2018 13:57 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”
04.01.2018 14:24 GK 271.0006.2017 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”