Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2018 09:19 0050.602.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.01.2018 09:16 0050.601.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
10.01.2018 09:13 0050.600.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
10.01.2018 09:07 0050.599.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
22.12.2017 13:34 0050.598.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
22.12.2017 13:30 0050.597.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie WPF na lata 2018 - 2025
22.12.2017 13:26 0050.596.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice
22.12.2017 13:25 0050.595.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2017 roku
22.12.2017 13:23 0050.594.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
22.12.2017 13:22 0050.593.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
22.12.2017 13:19 0050.592.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
22.12.2017 13:18 0050.591.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia pierwszej rekrutacji dzieci do nowo utworzonego Żłobka Gminnego Bajkowa Kraina...
11.12.2017 12:16 0050.590.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
11.12.2017 12:14 0050.589.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
11.12.2017 12:06 0050.588.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Toporowicach
11.12.2017 12:04 0050.587.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Toporowicach
11.12.2017 11:57 0050.586.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 00502112016 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 24 lutego 2016 r...
11.12.2017 11:55 0050.585.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2017 roku
11.12.2017 11:50 0050.584.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
11.12.2017 11:48 0050.583.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
11.12.2017 11:44 0050.582.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
11.12.2017 11:42 0050.581.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego Bajkowa Kraina...
29.11.2017 08:22 0050.580.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad pierwszej rekrutacji dzieci do nowo utworzonego Żłobka Gminnego "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi
29.11.2017 08:19 0050.579.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Toporowicach
29.11.2017 08:17 0050.578.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2017 roku

1 2 3 4 5 6 następna