Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2017 13:27 0050.387.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
03.10.2016 12:18 0050.317.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mierzęcice.
30.01.2017 13:48 0050.386.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2016 rok.
18.01.2017 13:16 0050.385.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
18.01.2017 13:12 0050.384.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2016 rok.
23.12.2016 14:18 0050.383.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.178.2015 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu...
23.12.2016 14:17 0050.382.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
23.12.2016 14:16 0050.381.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2016 rok.
23.12.2016 14:15 0050.380.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
23.12.2016 14:13 0050.379.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
23.12.2016 14:09 0050.378.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej...
23.12.2016 14:08 0050.377.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze...
20.12.2016 08:27 0050.375.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2016 rok.
20.12.2016 08:25 0050.374.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
20.12.2016 08:09 0050.373.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
20.12.2016 08:07 0050.372.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2016 roku.
20.12.2016 08:03 0050.371.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2016 rok.
19.12.2016 15:28 0050.370.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
19.12.2016 15:26 0050.369.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
19.12.2016 15:23 0050.368.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2016 rok.
19.12.2016 15:20 0050.367.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
19.12.2016 15:18 0050.366.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
19.12.2016 14:51 0050.365.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2016 rok.
19.12.2016 13:49 0050.364.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
19.12.2016 13:47 0050.363.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2016 rok.

1 2 3 4 5 6 następna