Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2016 09:35 Nr XXVII/212/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2017 rok
30.12.2016 09:34 Nr XXVII/211/2016 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
30.12.2016 09:32 Nr XXVII/210/2016 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
30.12.2016 09:30 Nr XXVII/209/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025
30.12.2016 09:28 Nr XXVII/208/2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
30.12.2016 09:26 Nr XXVII/207/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
01.12.2016 11:44 Nr XXVI/206/2016 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
01.12.2016 11:06 Nr XXVI/205/2016 Uchwała w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny na rok 2017 i lata następne
01.12.2016 10:58 Nr XXVI/204/2016 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz zwolnień od tego podatku.
01.12.2016 10:48 Nr XXVI/203/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
01.12.2016 10:44 Nr XXVI/202/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi...
01.12.2016 10:35 Nr XXVI/201/2016 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...
01.12.2016 10:28 Nr XXVI/200/2016 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII1792016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej...
01.12.2016 10:00 Nr XXVI/199/2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
01.12.2016 08:50 Nr XXVI/198/2016 Uchwała sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
31.10.2016 11:03 Nr XXV/197/2016 Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
31.10.2016 11:02 Nr XXV/196/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Przeczycach przy ul. Podbiele
31.10.2016 11:00 Nr XXV/195/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III.25.2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin...
31.10.2016 10:58 Nr XXV/194/2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
31.10.2016 10:56 Nr XXV/193/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
03.10.2016 15:02 Nr XXIV/192/2016 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w sołectwie Boguchwałowice.
03.10.2016 15:01 Nr XXIV/191/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu z dotychczasowymi dzierżawcami.
03.10.2016 14:58 Nr XXIV/190/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Toporowicach przy ul. Źródlanej.
03.10.2016 14:48 Nr XXIV/189/2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
03.10.2016 14:41 Nr XXIV/188/2016 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025.

1 2 3 4 następna