Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2015 15:00 Nr XVI/131/2015 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XLI 271 2006 Rady Gminy Mierzęcice...
30.12.2015 14:59 Nr XVI/130/2015 Uchwała w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego Gminy Mierzęcice - Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
30.12.2015 14:58 Nr XVI/129/2015 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Mierzęcice
30.12.2015 14:57 Nr XVI/128/2015 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mierzęcice
30.12.2015 14:55 Nr XVI/127/2015 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mierzęcicach
30.12.2015 14:54 Nr XVI/126/2015 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2016 rok
30.12.2015 14:52 Nr XVI/125/2015 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL "Katowice" w Pyrzowicach
30.12.2015 14:50 Nr XVI/124/2015 Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
30.12.2015 14:50 Nr XVI/123/2015 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
30.12.2015 14:49 Nr XVI/122/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
30.12.2015 14:37 Nr XVI/121/2015 Uchwała w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy – Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej...
30.12.2015 14:35 Nr XVI/120/2015 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI 57 2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 marca 2015 r.
30.12.2015 14:34 Nr XVI/119/2015 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
30.12.2015 14:32 Nr XVI/118/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
01.12.2015 08:46 Nr XV/117/2015 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Toporowicach.
30.11.2015 15:27 Nr XV/116/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach Osiedlu...
30.11.2015 15:09 Nr XV/115/2015 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze w sołectwie Przeczyce.
30.11.2015 15:06 Nr XV/114/2015 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Przeczyce.
30.11.2015 15:04 Nr XV/113/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi...
30.11.2015 14:53 Nr XV/112/2015 Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice opłaty targowej i określenia wysokości jej stawek.
30.11.2015 14:46 Nr XV/111/2015 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok...
30.11.2015 14:37 Nr XV/110/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
30.11.2015 14:31 Nr XV/109/2015 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
30.11.2015 14:20 Nr XV/108/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
29.10.2015 14:01 Nr XIV/107/2015 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu, Sądu Rejonowego w Zawierciu-Sądu Pracy, Sądu Okręgowego w Częstochowie na okres kadencji 2016-2019

1 2 3 4 następna