Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2016 14:35 0050.196.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukacji Zarządzania Systemem Informatycznym...
22.01.2016 08:36 0050.195.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
05.01.2016 16:02 0050.194.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi...
31.12.2015 13:22 0050.193.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
31.12.2015 13:20 0050.192.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
31.12.2015 13:19 0050.191.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
31.12.2015 13:13 0050.190.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
31.12.2015 13:11 0050.189.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
31.12.2015 13:09 0050.188.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
31.12.2015 13:06 0050.187.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
31.12.2015 12:57 0050.186.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok
31.12.2015 12:56 0050.185.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
11.12.2015 14:41 0050.184.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toporowicach przy...
11.12.2015 14:40 0050.183.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej działkę nr 580/203 przeznaczonej do dzierżawy
11.12.2015 12:13 0050.182.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015r.pdf
11.12.2015 10:55 0050.181.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok.
07.12.2015 13:54 0050.180.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
07.12.2015 13:52 0050.179.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Mierzęcice do przetwarzania danych osobowych...
07.12.2015 13:41 0050.178.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Mierzęcice.
07.12.2015 13:04 0050.177.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
07.12.2015 13:02 0050.176.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok.
07.12.2015 12:59 0050.175.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
07.12.2015 12:57 0050.174.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2015 roku.
07.12.2015 12:52 0050.173.2015 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok.
24.11.2015 13:23 0050.172.2015 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

1 2 3 4 5 6 następna