Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.02.2015 12:42 0050.17.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
08.01.2015 09:42 0050.16.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
08.01.2015 09:35 0050.15.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
08.01.2015 09:20 0050.14.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
31.12.2014 13:52 0050.13.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej i powołania komisji inwentaryzacyjnej
31.12.2014 13:51 0050.12.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
31.12.2014 13:50 0050.11.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
31.12.2014 13:49 0050.10.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
31.12.2014 13:26 0050.9.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
31.12.2014 13:15 0050.8.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
31.12.2014 13:14 0050.7.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
31.12.2014 13:13 0050.6.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
31.12.2014 13:10 0050.5.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
31.12.2014 12:59 0050.4.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
31.12.2014 12:57 0050.3.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok
31.12.2014 12:52 0050.2.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
31.12.2014 12:49 0050.1.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych...