Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2015 13:09 Nr III/34/2014 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach
07.01.2015 13:08 Nr III/33/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Najdziszów
07.01.2015 13:06 Nr III/32/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zawada
07.01.2015 13:05 Nr III/31/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Przeczyce
07.01.2015 13:03 Nr III/30/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Nowa Wieś
07.01.2015 13:02 Nr III/29/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Toporowice
05.01.2015 14:36 Nr III/28/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 w Gminie Mierzęcice
05.01.2015 14:35 Nr III/27/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2015r
05.01.2015 14:34 Nr III/26/2014 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII 102 2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 listopada w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
05.01.2015 14:33 Nr III/25/2014 Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds Kanalizacji
05.01.2015 14:31 Nr III/24/2014 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice
05.01.2015 14:30 Nr III/23/2014 Uchwała w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległ
05.01.2015 14:29 Nr III/22/2014 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
05.01.2015 14:28 Nr III/21/2014 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
05.01.2015 14:26 Nr III/20/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
05.01.2015 11:53 Nr III/19/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
15.12.2014 14:58 Nr II/18/2014 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
15.12.2014 14:56 Nr II/17/2014 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII942011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 listopada 2011r.
15.12.2014 14:50 Nr II/16/2014 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
15.12.2014 14:27 Nr II/15/2014 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
15.12.2014 14:25 Nr II/14/2014 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej.
15.12.2014 14:22 Nr II/13/2014 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz zwolnień od tego podatku.
15.12.2014 14:20 Nr II/12/2014 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
15.12.2014 14:15 Nr II/11/2014 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015.
15.12.2014 14:12 Nr II/10/2014 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

1 2 następna