Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2014 14:14 Nr 3/XLII Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowej Wsi...
10.11.2014 14:11 Nr 2/XLII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
10.11.2014 14:08 Nr 1/XLII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
22.10.2014 13:07 Nr 5/XLI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Toporowicach
22.10.2014 12:53 Nr 4/XLI Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
22.10.2014 12:50 Nr 3/XLI Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...
22.10.2014 12:49 Nr 2/XLI Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
22.10.2014 12:46 Nr 1/XLI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
19.09.2014 08:52 Nr 5/XL Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Przeczycach...
19.09.2014 08:48 Nr 4/XL Projekt uchwaly w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Toporowicach.
19.09.2014 08:31 Nr 3/XL Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
19.09.2014 08:29 Nr 2/XL Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
19.09.2014 08:26 Nr 1/XL Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
25.08.2014 07:43 Nr 3/XXXIX Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mierzęcice składników mienia komunalnego do korzystania
25.08.2014 07:42 Nr 2/XXXIX Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
25.08.2014 07:36 Nr 1/XXXIX Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
08.07.2014 10:27 Nr 3/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
08.07.2014 10:11 Nr 2/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
08.07.2014 10:07 Nr 1/XXXVIII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
20.06.2014 09:40 Nr 10/XXXVII Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Toporowice.
20.06.2014 09:38 Nr 9/XXXVII Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Toporowice.
20.06.2014 09:36 Nr 8/XXXVII Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce.
20.06.2014 09:35 Nr 7/XXXVII Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
20.06.2014 09:33 Nr 6/XXXVII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn.: "Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat"...
20.06.2014 09:26 Nr 5/XXXVII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pn.: "Szkoła Podstawowa w Przeczycach i Boguchwałowicach...

1 2 3 następna