Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2014 12:54 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania - świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Z WIEDZĄ... - III Przetarg
24.10.2014 15:09 OGLOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA : Remont budynków remiz OSP w Przeczycach, Sadowiu i Toporowicach - wymiana instalacji C.O.
16.10.2014 13:45 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania - świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Z WIEDZĄ... - II Przetarg
07.10.2014 13:54 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. „Remont budynków remiz OSP w Przeczycach, Sadowiu i Toporowicach - wymiana instalacji C.O"
30.09.2014 15:41 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania - świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Z WIEDZĄ WYRÓWNUJEMY SZANSE I ZDOBYWAMY....
28.08.2014 13:01 INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn „II Przetarg na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. Podłączenie budynków do...
21.08.2014 22:15 Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty
12.08.2014 14:59 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. - budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach...
11.08.2014 11:45 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn „Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Mierzęcice”
07.08.2014 09:44 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn „II Przetarg na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji
15.07.2014 10:05 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dla zadania pn.Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu...
14.05.2014 07:40 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn.„Dostawę dodatkowego sprzętu komputerowego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice”
30.04.2014 14:38 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach”
30.04.2014 14:00 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. "Ocieplenie budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi”
03.04.2014 15:13 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach”
20.02.2014 11:46 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn."„II Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice"
19.02.2014 11:41 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn."III Przetarg na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych dla 35 Beneficjentów..."
12.02.2014 16:45 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. „Świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ..."
11.02.2014 11:29 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - Budowa wodociągu - spinka boisko sportowe - droga Grabowa w miejscowości Nowa Wieś
10.02.2014 11:14 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy Mierzęcice
05.02.2014 11:24 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dla zadania pn. " II Przetarg na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu..."
03.02.2014 14:21 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. roboty budowlane - Budowa wodociągu - spinka boisko sportowe - droga Grabowa w miejscowości Nowa Wieś
29.01.2014 15:45 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zadania pn. "Świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy Mierzęcice"
24.01.2014 13:20 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dla zadania pn. "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice"
21.01.2014 12:07 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dla zadania pn. " Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń..."