Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2018 12:35 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2018/2019
19.07.2018 13:47 Zapytanie ofertowe - na budowę placu zabaw przy Żłobku Gminnym „ Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi w ramach projektu pn.: „Utworzenie żłobka „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi ”
16.07.2018 15:25 Zapytanie ofertowe - dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia do przedszkola w Nowej Wsi
06.07.2018 12:24 Zapytanie ofertowe - Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach.
16.05.2018 09:49 Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś
14.05.2018 11:11 Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa wyposażenia do Żłobka gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
07.05.2018 13:47 Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś
02.05.2018 16:11 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wiedza i rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach”
18.04.2018 13:20 Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw przy Przedszkolu w Nowej Wsi w ramach projektu pn.: „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju w gm. Mierzęcice”
21.03.2018 12:43 Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
13.03.2018 14:53 Zapytanie ofertowe na usługę ubezpieczenia: mienia, sprzetu komputerowego i elektornicznego oraz od OC
05.03.2018 15:18 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do przedszkola w Nowej Wsi funkcjonującego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Nowej Wsi
16.01.2018 14:59 Zapytanie ofertowe - na na realizację zadania pn: Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnym w ramach projektu: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice”
07.12.2017 15:01 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
07.12.2017 14:59 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
22.11.2017 16:32 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”
30.10.2017 15:00 Zapytanie ofertowe - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu gminy Mierzęcice oraz podległych jednostek
22.09.2017 13:15 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2017/2018
19.09.2017 13:10 Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: "Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Mierzęcice"
12.09.2017 14:35 Zapytanie ofertowe - dot. zakupu i dostawy wyposażenia do żłobka gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.
11.09.2017 12:20 Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę miejsca do wypoczynku w sołectwie Mierzęcice Osiedle”
30.08.2017 10:40 Zapytanie ofertowe - na wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej
09.08.2017 15:04 Zapytanie ofertowe - na opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice"
03.07.2017 08:52 Zapytanie ofertowe - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.
22.06.2017 15:11 Zapytanie ofertowe - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.

1 2 3 4 następna