Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.08.2019 16:46 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wyrównujemy szanse w szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach”.
26.07.2019 13:55 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Badanie próbek popiołów z palenisk domowych położonych na terenie Gminy Mierzęcice"
15.07.2019 15:17 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Mierzęcice Osielde"
15.07.2019 11:50 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę doposażenia kuchni żłobka w Nowej Wsi, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019
12.07.2019 13:42 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do żłobka w Nowej Wsi, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2019.
12.07.2019 12:12 Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Mierzęcice - Trzonia)
19.06.2019 12:29 Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Mierzęcice - Trzonia)
19.06.2019 08:51 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice"
22.05.2019 14:55 Zapytanie ofertowe - na wykonanie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego
15.05.2019 15:35 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice"
09.05.2019 09:49 Zapytanie ofertowe - na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach w ramach projektu pn.: „Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach”
08.04.2019 14:19 Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
03.04.2019 16:03 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Rozwój infrastruktury i usług cyfrowych na terenie Gminy Mierzęcice”
28.03.2019 13:30 Zapytanie ofertowe - na zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawę świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach
11.03.2019 15:13 Zapytanie ofertowe - na usługę ubezpieczenia: mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz od OC
21.02.2019 14:35 Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wyrównujemy szanse w szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane z środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
19.02.2019 14:12 Zapytanie ofertowe - na wykonanie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego
03.01.2019 09:30 Zapytanie ofertowe - na „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Mierzęcice”
14.12.2018 13:43 Zapytanie ofertowe - na „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Mierzęcice”
07.12.2018 13:25 Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Wyrównujemy szanse w szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowane z środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
03.12.2018 12:13 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
03.12.2018 12:12 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
28.11.2018 13:51 Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Toporowicach”.
20.11.2018 08:33 Zapytanie ofertowe - wycena prawa własności działek gruntu położonych w obrębie Boguchwałowice przejętych na podstawie art. 98 ust. 1 o gospdoarce nieruchomościami na własność Gminy Mierzęcice
30.10.2018 15:20 Zapytanie ofertowe - na wykonanie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego

1 2 3 4 5 następna