Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2014 13:50 Nr XXXII/317/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2014 rok.
02.01.2014 11:52 Nr XXXII/316/2013 Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2014 rok.
02.01.2014 11:30 Nr XXXII/315/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
02.01.2014 11:01 Nr XXXII/314/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
02.01.2014 10:12 Nr XXXII/313/2013 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
02.01.2014 09:38 Nr XXXII/312/2013 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/300/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 listopada 2013r.
02.01.2014 09:30 Nr XXXII/311/2013 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
02.01.2014 09:13 Nr XXXII/310/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.
02.01.2014 09:03 Nr XXXII/309/2013 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/296/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 listopada 2013 r.
03.12.2013 16:02 Nr XXXI/308/2013 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
03.12.2013 15:48 Nr XXXI/307/2013 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
03.12.2013 15:40 Nr XXXI/306/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
03.12.2013 15:37 Nr XXXI/305/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na rok 2014.
03.12.2013 15:28 Nr XXXI/304/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji.
03.12.2013 15:25 Nr XXXI/303/2013 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/268/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 26 czerwca 2013r.
03.12.2013 15:17 Nr XXXI/302/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...
03.12.2013 15:12 Nr XXXI/301/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2014 rok
03.12.2013 15:07 Nr XXXI/300/2013 Uchwała w sprawie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok oraz zwolnień od tego podatku.
03.12.2013 15:00 Nr XXXI/299/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
03.12.2013 14:57 Nr XXXI/298/2013 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.
03.12.2013 14:50 Nr XXXI/297/2013 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
03.12.2013 14:33 Nr XXXI/296/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
03.12.2013 14:00 Nr XXXI/295/2013 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 listopada 2012 r.
04.11.2013 09:59 Nr XXX/294/2013 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
04.11.2013 09:46 Nr XXX/293/2013 Uchwała w sprawie wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

1 2 3 4 następna