Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2013 10:30 0050.391.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2012 roku
10.01.2013 10:25 0050.390.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok
10.01.2013 10:22 0050.389.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
27.12.2012 12:48 0050.388.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...
27.12.2012 12:45 0050.387.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok.
27.12.2012 12:44 0050.386.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania kapituły nagrody "Gryf Mierzęcicki"
27.12.2012 08:43 0050.385.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok.
27.12.2012 08:40 0050.384.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
19.12.2012 11:37 0050.383.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok.
19.12.2012 11:34 0050.382.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
19.12.2012 11:32 0050.381.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok
19.12.2012 11:31 0050.380.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
19.12.2012 11:29 0050.379.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu Gminy Mierzęcice dla szkoł i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne...
19.12.2012 09:48 0050.378.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
19.12.2012 09:47 0050.377.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego
19.12.2012 09:46 0050.376.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok
19.12.2012 09:45 0050.375.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
10.12.2012 15:04 0050.374.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłużenia terminu konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice
07.12.2012 09:40 0050.373.2012 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2012 roku
07.12.2012 09:35 0050.372.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok
07.12.2012 09:31 0050.371.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
04.12.2012 12:28 0050.370.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2012 rok
04.12.2012 12:23 0050.369.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
04.12.2012 12:21 0050.368.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w 2012 roku
04.12.2012 12:19 0050.367.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych...

1 2 3 4 5 6 następna