Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2011 15:43 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
22.08.2011 11:12 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej...
22.08.2011 11:08 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej...
22.08.2011 11:03 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ...
16.08.2011 11:54 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych...
16.08.2011 11:52 Stanowisko w sprawie uprawnień mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
16.08.2011 11:48 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
16.08.2011 11:42 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 roku o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.