Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2011 13:08 Nr XIV/114/2011 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pt. "I ty możesz zostać geniuszem" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
30.12.2011 13:02 Nr XIV/113/2011 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/108/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 listopada 2011 roku.
30.12.2011 12:57 Nr XIV/112/2011 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
30.12.2011 12:55 Nr XIV/111/2011 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
30.12.2011 12:50 Nr XIV/110/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
30.12.2011 12:40 Nr XIV/109/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
05.12.2011 14:07 Nr XIII/108/2011 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
05.12.2011 13:54 Nr XIII/107/2011 Uchwała w sprawie: ustanowienia nagrody „Gryf Mierzęcicki” i przyjęcia regulaminu przyznawania nagrody.
05.12.2011 13:47 Nr XIII/106/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Mierzęcicach przy ul. Sosnowej
05.12.2011 13:19 Nr XIII/105/2011 Uchwała w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Nowa Wieś - obszar VIII zmiany studium
05.12.2011 13:11 Nr XIII/104/2011 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice na lata 2011-2032"
05.12.2011 13:03 Nr XIII/103/2011 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
05.12.2011 09:28 Nr XIII/102/2011 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
05.12.2011 09:22 Nr XIII/101/2011 Uchwała w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu Gminy Mierzęcice dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego.
05.12.2011 09:12 Nr XIII/100/2011 Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy.
05.12.2011 09:03 Nr XIII/99/2011 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/86/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 26 października 2011 r.
05.12.2011 08:53 Nr XIII/98/2011 Uchwała w sprawie ustalenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 2012 i lata następne.
05.12.2011 08:46 Nr XIII/97/2011 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2012 rok
05.12.2011 08:40 Nr XIII/96/2011 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok oraz zwolnień od tego podatku.
05.12.2011 08:38 Nr XIII/95/2011 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku.
05.12.2011 08:32 Nr XIII/94/2011 Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
05.12.2011 08:25 Nr XIII/93/2011 Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
05.12.2011 08:22 Nr XIII/92/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
05.12.2011 08:18 Nr XIII/91/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
31.10.2011 13:03 Nr XII/90/2011 Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzęcice II na zakup lekkiego samochodu pożarniczego

1 2 3 4 następna