Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2011 12:00 0050/172/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzania i stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach
29.12.2011 10:40 0050/171/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mierzęcice oraz wzoru
29.12.2011 10:15 0050/170/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
29.12.2011 10:03 0050/169/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
29.12.2011 09:59 0050/168/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
29.12.2011 09:51 0050/167/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
29.12.2011 08:43 0050/166/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Kapituły nagrody Gryf Mierzęcicki
29.12.2011 08:40 0050/165/2011 Zarządzenie Wojta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mierzęcicach doposażenia do sprzętu nagłaśniającego
29.12.2011 08:36 0050/164/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
29.12.2011 08:30 0050/163/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
29.12.2011 08:20 0050/162/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
29.12.2011 08:12 0050/161/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
29.12.2011 08:10 0050/160/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
13.12.2011 10:59 0050/159/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu i ...
30.11.2011 10:10 0050/158/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
30.11.2011 10:01 0050/157/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
30.11.2011 07:58 0050/156/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
28.11.2011 07:53 0050/155/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok
28.11.2011 07:51 0050/154/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
24.11.2011 11:32 0050/153/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta z dnia 2 listopada 2011 r.
24.11.2011 11:30 0050/152/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
16.11.2011 11:50 0050/151/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 14 marca 2011 r.
14.11.2011 15:00 0050/150/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach do zastępowania nieobecnego Dyrektora ww pzedszkola
14.11.2011 14:55 0050/149/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w 2011 roku
14.11.2011 13:15 0050/148/2011 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice

1 2 3 4 5 6 następna