Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2010 08:28 informacja o unieważnieniu przetargu na Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej
25.11.2010 11:42 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Mierzęcice
27.10.2010 10:01 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Mierzęcice
02.09.2010 10:15 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - Remont poddasza w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach.
02.09.2010 09:46 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy...
23.08.2010 13:14 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku w kwocie 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy...
20.08.2010 09:21 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przeczycach
12.08.2010 10:29 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Remont poddasza w Szkole Podstawowej
29.07.2010 13:26 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przeczycach
19.07.2010 11:01 Informacja o unieważnieniu przetargu dla zadania pn. „Remont poddasza w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach ”
13.07.2010 09:26 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce - obszar III zmiany...
30.06.2010 15:21 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Remont ulicy Bankowej w Mierzęcicach
28.06.2010 14:05 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Przeczyce - obszar III zmiany...
16.06.2010 13:05 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - „Remont ulicy Bankowej w Mierzęcicach”