Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2009 09:22 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
23.04.2009 09:21 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia i przyjęcia zasad korzystania z komputerów służbowych oraz ochrony własności intelektualnej w Urzędzie Gminy Mierzecice.
23.04.2009 09:09 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
23.04.2009 09:06 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu osobowego, nie będącego własnością pracodawcy...
23.04.2009 09:03 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
23.04.2009 09:00 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia trybu postępowania przy zwrocie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
20.04.2009 12:48 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
20.04.2009 12:42 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia obowiazków w zakresie ochrony danych osobowych.
20.04.2009 12:40 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowch oraz ...
16.04.2009 12:39 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany zarządzenia dot. instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo księgowych w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
16.04.2009 12:36 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2008r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice.
16.04.2009 12:34 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany zarządzenia dot. procedury ewidencji, rozliczania i wykorzystania srodków związanych z realizacją projektu finansowego...
16.04.2009 12:29 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zobowiązania Kierownika OPS w Mierzęcicach do wdrożenia do września br. zapisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
16.04.2009 12:25 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
16.04.2009 12:21 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za II kwartał 2008 roku.
16.04.2009 12:19 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
16.04.2009 12:17 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia wykonania uchwały Rady Gminy Mierzęcice.
16.04.2009 12:15 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie Instrukcji kontroli finansowej.
16.04.2009 12:12 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice.