Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2009 09:08 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Toporowicach.
08.04.2009 09:06 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Przeczycach.
08.04.2009 09:04 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Mierzęcicach.
08.04.2009 09:03 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach.
08.04.2009 09:01 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
08.04.2009 09:00 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:59 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Przedszkolu w Nowej Wsi.
08.04.2009 08:57 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Przedszkolu w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:56 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:55 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:53 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gminnym Zakładzie Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:45 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:44 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:42 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gimnazjum w Nowej Wsi.
08.04.2009 08:40 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gimnazjum w Mierzęcicach.