Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2009 08:26 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Toporowicach.
08.04.2009 08:24 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Przeczycach.
08.04.2009 08:23 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:22 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach.
08.04.2009 08:20 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:19 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:17 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Przedszkolu w Nowej Wsi.
08.04.2009 08:15 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Przedszkolu w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:13 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:12 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:10 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Oświaty w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:08 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gminnym Zakładzie Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:06 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:04 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach.
08.04.2009 08:02 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gimnazjum w Nowej Wsi.
08.04.2009 08:00 Protokół kontroli finansowej przeprowadzonej w Gimnazjum w Mierzęcicach