Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2021 11:29 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mierzęcice za rok 2020.
30.11.2020 15:35 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mierzęcice za rok 2019.
29.04.2019 14:52 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mierzęcice za rok 2018.
06.04.2018 11:51 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mierzęcice za rok 2017.
27.04.2017 14:32 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mierzęcice za rok 2016.
29.04.2016 13:57 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mierzęcice za rok 2015.
02.07.2015 08:57 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mierzęcice za rok 2014.
05.01.2011 14:07 Informacja o zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektronicznym.
05.01.2011 13:59 Nr XXIV/232/2013 Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
05.01.2011 13:49 Nr XXII/171/2016 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych...
09.07.2019 13:24 Nr V/25/2011 Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mierzęcice