Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2007 14:41 Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy warsztatu samochodowego i stacji diagnostycznej.
27.11.2007 12:19 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2007r. jako dnia wolnego od pracy w zamian za jego odpracowanie.
17.10.2007 10:30 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie umorzenia decyzji o środowiswkowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa płyty rynku w Siewierzu.
31.08.2007 13:47 Informacja o wyniku pisemnego konkursu ofertowego na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i świadczeń zdrowotnych na obszarze Gminy Mierzęcice przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
29.08.2007 13:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "przebudowa płyty rynku w Siewierzu”.
20.08.2007 14:55 Obwieszczenie Wójta Gminy o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: przebudowa płyty rynku w Siewierzu.
06.08.2007 13:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wystąpienia o opinie dot. sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa płyty rynku w Siewierzu”.
06.08.2007 12:51 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"przebudowa płyty rynku w Siewierzu".
01.08.2007 13:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Remont drogi krajowej nr 78
01.08.2007 13:01 Konkurs ofertowy na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i świadczeń zdrowotnych na obszarze Gminy Mierzęcice przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
17.07.2007 15:12 Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych informacji o wniosku dot. zmiany sposobu użytkowania i rozbudowy parteru budynku produkcyjnego na zakład pogrzebowy z krematorium.
21.06.2007 14:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dot. remontu drogi krajowej nr 78 na odcinku Tarnowskie Góry – Tąpkowice – Siewierz.
21.06.2007 14:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zakończenia postepowania dowodowego dot. remontu drogi krajowej nr 78 na odcinku Tarnowskie Góry – Tąpkowice – Siewierz.
21.06.2007 14:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zakończenia postepowania dowodowego dot. remontu drogi krajowej nr 78 na odcinku Tarnowskie Góry – Tąpkowice – Siewierz.
14.06.2007 10:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wydania decyzji dot. realizacji przedsięwzięcia - Modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
24.05.2007 12:17 Informacja dot. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Zawierciu.
14.05.2007 15:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wystąpienia o uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
10.05.2007 14:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi krajowej nr 78.
09.05.2007 14:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie modernizacji układu transportowego i uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych.
30.04.2007 09:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
24.04.2007 15:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania.
06.04.2007 12:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice - postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu - remont drogi krajowej nr 78 na odcinku Tarnowskie Góry - Tąpkowice - Siewierz.
04.04.2007 14:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice - decyzja środowiskowa dot. modernizacji układu transportowego i uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych.
08.02.2007 15:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice - decyzja środowiskowa w sprawie remontu drogi krajowej nr 78 na odcinku Tarnowskie Góry –Tąpkowice- Siewierz.
26.01.2007 11:57 HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH – WYBORCZYCH W GMINIE MIERZĘCICE