Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2007 14:50 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych dla zadania p.n.: „Modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki ściekowe
03.09.2007 14:31 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych.
10.08.2007 14:06 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - usługi - wybór podmiotu pełniącego funkcje inwestora zastępczego.
24.04.2007 15:10 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - roboty budowlane - remont nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do biblioteki w Mierzęcicach.
21.03.2007 08:36 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi - wybór operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mierzęcice.
09.03.2007 08:43 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - wybór operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mierzęcice
27.02.2007 10:37 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych.
15.02.2007 14:55 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - roboty budowlane - modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych.
14.02.2007 14:06 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
01.02.2007 14:26 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - roboty budowlane - „poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach”