Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2009 11:28 Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie budżetu na 2008 rok, opinii o możliwości sfinansowania deficytu oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy...
29.07.2009 11:26 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w budżecie na 2007 rok.
08.01.2008 13:53 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
30.11.2007 11:45 Uchwała w sprawie zmian w przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.
30.11.2007 11:32 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
08.10.2007 11:54 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
08.10.2007 10:15 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
08.10.2007 10:15 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
28.06.2007 13:16 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
28.06.2007 13:00 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia.
28.06.2007 12:56 Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansów samorządowych instytucji kultury za rok 2006.
28.06.2007 12:50 Uchwala w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach za rok 2006.
07.05.2007 10:09 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
18.04.2007 13:03 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2006.
18.04.2007 12:47 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
26.01.2007 13:29 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
26.01.2007 12:53 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
12.01.2007 11:34 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.