Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2023 09:49 Nr 0050.907.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
27.03.2023 09:47 Nr 0050.906.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz do wydawania decyzji i zaświadczeń
27.03.2023 09:43 Nr 0050.905.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy na 2023r.
27.03.2023 09:42 Nr 0050.904.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
27.03.2023 09:41 Nr 0050.903.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2023 rok
27.03.2023 09:40 Nr 0050.902.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
27.03.2023 09:38 Nr 0050.901.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice
27.03.2023 09:27 Nr 0050.900.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy na 2023 r.
27.03.2023 09:23 Nr 0050.899.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
27.03.2023 09:21 Nr 0050.898.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2023 rok
27.03.2023 09:16 Nr 0050.897.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
27.03.2023 09:14 Nr 0050.896.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
27.03.2023 09:13 Nr 0050.895.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT
27.03.2023 08:54 Nr 0050.894.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w jednostkach oświatowych
27.03.2023 08:48 Nr 0050.893.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za IV kwartał 2022 roku
27.03.2023 08:45 Nr 0050.892.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2023
27.03.2023 08:42 Nr 0050.891.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy na 2023 r.
27.03.2023 08:41 Nr 0050.890.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
27.03.2023 08:39 Nr 0050.889.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2023 rok
27.03.2023 08:33 Nr 0050.888.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
20.02.2023 09:36 Nr 0050.887.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w Przedszkolu Publicznym w Boguchwałowicach
20.02.2023 09:33 Nr 0050.886.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy na 2023r.
20.02.2023 09:30 Nr 0050.885.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
20.02.2023 09:23 Nr 0050.884.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2023 rok
20.02.2023 09:12 Nr 0050.883.2023 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

1 2 następna