Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2023 07:36 Nr XLIV/393/2023 Uchwała w sprawie przekazania petycji zgodnie właściwością
24.02.2023 07:34 Nr XLIV/392/2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30.12.2022r. na bezczynność Urzędu oraz działania Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
24.02.2023 07:33 Nr XLIV/391/2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29.12.2022r. dotyczącej realizacji umowy o dostawę wody przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
24.02.2023 07:32 Nr XLIV/390/2023 Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
24.02.2023 07:28 Nr XLIV/389/2023 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w miejscowości Toporowice, dla terenu położonego przy ul. Czerwonego Zagłębia, w rejonie istniejących gazociągów wysokoprężnych
06.02.2023 14:41 Nr XLIII/388/2023 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2023-2028
06.02.2023 14:40 Nr XLIII/387/2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
06.02.2023 14:37 Nr XLIII/386/2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27.12.2022r. na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
06.02.2023 14:28 Nr XLIII/385/2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13.12.2022r. na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
06.02.2023 14:24 Nr XLIII/384/2023 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej w miejscowości Toporowice nazwy: Spacerowa
06.02.2023 14:20 Nr XLIII/383/2023 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej w miejscowości Mierzęcice nazwy: Rodzinna
06.02.2023 14:16 Nr XLIII/382/2023 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice
06.02.2023 14:12 Nr XLIII/381/2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice