Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.05.2022 15:03 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mierzęcice
23.03.2022 15:33 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu
11.03.2022 13:17 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2022
04.03.2022 12:37 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu
23.02.2022 12:30 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2022
18.02.2022 13:08 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice”
02.02.2022 15:16 Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice”