Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2022 14:23 Nr 0050.772.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
26.09.2022 14:19 Nr 0050.771.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
26.09.2022 14:17 Nr 0050.770.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.666.2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy
26.09.2022 14:00 Nr 0050.769.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
26.09.2022 13:56 Nr 0050.768.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2022 rok
26.09.2022 13:51 Nr 0050.767.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
26.09.2022 13:50 Nr 0050.766.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.666.2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy
26.09.2022 13:49 Nr 0050.765.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
26.09.2022 13:46 Nr 0050.764.2022 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2022 rok
26.09.2022 13:38 Nr 0050.763.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
26.09.2022 13:37 Nr 0050.762.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wskazania placówki oświatowej, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
26.09.2022 13:33 Nr 0050.761.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.331.2016 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 20 października 2016r.
26.09.2022 13:26 Nr 0050.760.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie weryfikacji wniosków o wypłatę dodatku węglowego
26.09.2022 13:25 Nr 0050.759.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
26.09.2022 13:22 Nr 0050.758.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach
26.09.2022 13:21 Nr 0050.757.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
26.09.2022 12:53 Nr 0050.756.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach
26.09.2022 12:50 Nr 0050.755.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.666.2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy
26.09.2022 12:49 Nr 0050.754.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
26.09.2022 12:48 Nr 0050.753.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2022 rok
26.09.2022 12:23 Nr 0050.752.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
26.09.2022 11:52 Nr 0050.751.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2022 r.
26.09.2022 11:46 Nr 0050.750.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwałowicach
26.09.2022 11:45 Nr 0050.749.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach
26.09.2022 11:44 Nr 0050.748.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach

1 2 3 4 5 6 następna