Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2023 12:11 Nr 0050.860.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 udzielanej z budżetu Gminy Mierzęcice oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice
23.01.2023 12:09 Nr 0050.859.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
23.01.2023 12:06 Nr 0050.858.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.775.2022 z dnia 28 września 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy
23.01.2023 12:05 Nr 0050.857.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.666.2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy
23.01.2023 12:04 Nr 0050.856.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
23.01.2023 12:03 Nr 0050.855.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2022 rok
23.01.2023 12:02 Nr 0050.854.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
23.01.2023 12:00 Nr 0050.853.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0050.775.2022 z dnia 28 września 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy
23.01.2023 11:59 Nr 0050.852.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2022 rok
23.01.2023 11:57 Nr 0050.851.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toporowicach przy ul. Czerwonego Zagłębia, stanowiącej własność Gminy Mierzęcice
28.12.2022 07:33 Nr 0050.850.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
22.12.2022 13:26 Nr 0050.849.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
16.12.2022 10:39 Nr 0050.848.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Mierzęcice
16.12.2022 10:31 Nr 0050.847.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
16.12.2022 10:16 Nr 0050.846.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2023-2028
15.12.2022 12:14 Nr 0050.845.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.666.2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy
15.12.2022 12:11 Nr 0050.844.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
15.12.2022 11:55 Nr 0050.843.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2022 rok
15.12.2022 11:32 Nr 0050.842.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
09.12.2022 08:57 Nr 0050.841.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Źródlanej, stanowiących własność Gminy Mierzęcice
07.12.2022 09:46 Nr 0050.840.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
07.12.2022 09:39 Nr 0050.839.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.666.2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy
07.12.2022 09:38 Nr 0050.838.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
07.12.2022 09:33 Nr 0050.837.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2022 rok
07.12.2022 09:30 Nr 0050.836.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

1 2 3 4 5 6 następna