Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2022 09:32 Nr 0050.663.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2022 rok
19.04.2022 09:26 Nr 0050.662.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
19.04.2022 09:06 Nr 0050.660.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
19.04.2022 09:05 Nr 0050.659.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2022 rok
19.04.2022 09:03 Nr 0050.658.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
19.04.2022 08:51 Nr 0050.657.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2021 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
19.04.2022 08:40 Nr 0050.656.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2022 rok
19.04.2022 08:28 Nr 0050.655.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach
29.03.2022 08:09 Nr 0050.654.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powłania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mierzęcice na lata 2022-2023
29.03.2022 08:07 Nr 0050.653.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice
29.03.2022 08:05 Nr 0050.652.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
29.03.2022 08:03 Nr 0050.651.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2022 rok
29.03.2022 08:01 Nr 0050.650.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
29.03.2022 07:58 Nr 0050.649.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w Żłobku Gminnym w Boguchwałowicach
29.03.2022 07:57 Nr 0050.648.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
29.03.2022 07:54 Nr 0050.647.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2022 rok
29.03.2022 07:50 Nr 0050.646.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
29.03.2022 07:49 Nr 0050.645.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
29.03.2022 07:47 Nr 0050.644.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwałowicach
07.03.2022 13:39 Nr 0050.643.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mierzęcice na lata 2022-2023”
07.03.2022 13:38 Nr 0050.642.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwałowicach
07.03.2022 13:37 Nr 0050.641.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu
07.03.2022 13:36 Nr 0050.640.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
07.03.2022 13:34 Nr 0050.639.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprztargowym i nieruchomości położonej w obrębie Toporowice przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.
07.03.2022 13:26 Nr 0050.638.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

1 2 3 następna