Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.04.2022 14:02 Nr XXXV/309/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Toporowicach w drodze bezprzetargowej
25.04.2022 13:59 Nr XXXV/308/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Mierzęcice
25.04.2022 13:56 Nr XXXV/307/2022 Uchwała w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XVI/142/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Mierzęcicach, Przeczycach i Toporowicach w drodze bezprzetargowej
25.04.2022 13:53 Nr XXXV/306/2022 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
25.04.2022 13:49 Nr XXXV/305/2022 Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
25.04.2022 13:46 Nr XXXV/304/2022 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu
25.04.2022 13:43 Nr XXXV/303/2022 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Boguchwałowice nazwy: Piękna
25.04.2022 13:40 Nr XXXV/302/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
25.04.2022 13:37 Nr XXXV/301/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
25.04.2022 13:33 Nr XXXV/300/2022 Uchwała w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez gminę Mierzęcice obywatelom Ukrainy
31.03.2022 14:01 Nr XXXIV/299/2022 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/279/2022 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach
31.03.2022 13:59 Nr XXXIV/298/2022 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/278/2022 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
31.03.2022 13:57 Nr XXXIV/297/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Toporowice
31.03.2022 13:55 Nr XXXIV/296/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
31.03.2022 13:53 Nr XXXIV/295/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
31.03.2022 13:49 Nr XXXIV/294/2022 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2022 rok
31.03.2022 12:56 Nr XXXIV/293/2022 Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2022 rok
31.03.2022 12:52 Nr XXXIV/292/2022 Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu
01.03.2022 12:13 Nr XXXIII/291/2022 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu
01.03.2022 12:04 Nr XXXIII/290/2022 Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
01.03.2022 12:02 Nr XXXIII/289/2022 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Mierzęcice Trzonia)
01.03.2022 12:00 Nr XXXIII/288/2022 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
01.03.2022 11:33 Nr XXXIII/287/2022 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
01.03.2022 11:31 Nr XXXIII/286/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
01.03.2022 11:29 Nr XXXIII/285/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

1 2 następna