Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2022 13:22 Nr XXXVIII/342/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
29.09.2022 13:17 Nr XXXVIII/341/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
29.09.2022 12:56 Nr XXXVIII/340/2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Mierzęcice
29.09.2022 12:50 Nr XXXVIII/339/2022 Uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Mierzęcice zarządzania odcinkiem drogi powiatowej w zakresie pełnienia funkcji inwestora
29.09.2022 12:47 Nr XXXVIII/338/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Toporowice przy ul. Czerwonego Zagłębia
29.09.2022 12:46 Nr XXXVIII/337/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Toporowice przy ul. Mostowej
29.09.2022 12:42 Nr XXXVIII/336/2022 Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej w miejscowości Toporowice nazwy: Wyzwolenia
29.09.2022 12:31 Nr XXXVIII/335/2022 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej w miejscowości Zawada nazwy: Pod Gwiazdami
29.09.2022 12:16 Nr XXXVIII/334/2022 Uchwała w sprawie nadania odcinkowi drogi publicznej w miejscowości Nowa Wieś nazwy: Pinek
29.09.2022 11:39 Nr XXXVIII/333/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/219 - położona w Mierzęcicach Osiedlu
26.08.2022 13:30 Nr XXXVII/332/2022 Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe
26.08.2022 13:27 Nr XXXVII/331/2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach
26.08.2022 13:16 Nr XXXVII/330/2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice
26.08.2022 13:11 Nr XXXVII/329/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
26.08.2022 13:07 Nr XXXVII/328/2022 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
26.08.2022 13:04 Nr XXXVII/327/2022 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice
26.08.2022 13:00 Nr XXXVII/326/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/219 - położona w Mierzęcicach Osiedlu
26.08.2022 12:56 Nr XXXVII/325/2022 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/330/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
26.08.2022 12:50 Nr XXXVII/324/2022 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2022/2023
26.08.2022 12:45 Nr XXXVII/323/2022 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
26.08.2022 12:42 Nr XXXVII/322/2022 Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
20.06.2022 12:25 Nr XXXVI/321/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
20.06.2022 12:21 Nr XXXVI/320/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
20.06.2022 12:19 Nr XXXVI/319/2022 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Mierzęcice.
20.06.2022 12:12 Nr XXXVI/318/2022 Uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Mierzęcice zarządzania odcinkami dróg powiatowych w zakresie pełnienia funkcji inwestora

1 2 3 następna