Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2022 12:30 Nr XLII/380/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2025
30.12.2022 12:28 Nr XLII/379/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
30.12.2022 12:26 Nr XLII/374/2022 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
30.12.2022 12:24 Nr XLII/373/2022 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2023-2028
30.12.2022 12:21 Nr XLII/372/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2025
30.12.2022 12:19 Nr XLII/371/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
16.12.2022 09:24 Nr 4200/IV/202/2022 Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2023 - 2028
16.12.2022 09:21 Nr 4200/IV/201/2022 Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 rok Gminy Mierzęcice
16.12.2022 09:18 Nr 4200/IV/200/2022 Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
05.12.2022 13:25 Nr XLI/364/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
05.12.2022 13:12 Nr XLI/363/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
05.12.2022 13:10 Nr XL/352/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
05.12.2022 13:03 Nr XL/351/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
27.10.2022 15:28 Nr XXXIX/349/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
27.10.2022 15:26 Nr XXXIX/348/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
29.09.2022 13:32 Nr XXXVIII/342/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
29.09.2022 13:27 Nr XXXVIII/341/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
26.08.2022 13:45 Nr XXXVII/329/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
26.08.2022 13:42 Nr XXXVII/328/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
20.06.2022 15:08 Nr XXXVI/321/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
20.06.2022 15:06 Nr XXXVI/320/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
25.04.2022 15:05 Nr XXXV/302/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
25.04.2022 15:03 Nr XXXV/301/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
31.03.2022 15:01 Nr XXXIV/296/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
31.03.2022 15:00 Nr XXXIV/295/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

1 2 następna