Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2022 13:32 Nr XXXVIII/342/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
29.09.2022 13:27 Nr XXXVIII/341/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
26.08.2022 13:45 Nr XXXVII/329/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
26.08.2022 13:42 Nr XXXVII/328/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
20.06.2022 15:08 Nr XXXVI/321/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
20.06.2022 15:06 Nr XXXVI/320/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
25.04.2022 15:05 Nr XXXV/302/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
25.04.2022 15:03 Nr XXXV/301/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
31.03.2022 15:01 Nr XXXIV/296/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
31.03.2022 15:00 Nr XXXIV/295/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
01.03.2022 13:38 Nr XXXIII/286/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
01.03.2022 13:36 Nr XXXIII/285/2022 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
28.01.2022 13:34 Nr XXXII/276/2022 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
28.01.2022 13:30 Nr XXXII/275/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
07.01.2022 09:40 Nr 4200/IV/13/2022 Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mierzęcice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
07.01.2022 09:38 Nr 4200/IV/4/2022 Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Mierzęcice