Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2022 12:47 GK 271.0015.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa sprzętu IT, oprogramowania i licencji w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
23.09.2022 11:49 GK 271.0014.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja drogi powiatowej ul. Dąbrowskiej w Toporowicach na terenie Gminy Mierzęcice
22.09.2022 11:15 GK 271.0013.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zadaszonej trybuny na boisku sportowym w Nowej Wsi
16.08.2022 14:55 GK 271.0012.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termomodernizaacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
27.07.2022 12:23 GK 271.0011.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
21.07.2022 14:49 GK 271.0010.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja dróg powiatowych ul. Jana Pawła II w Boguchwałowicach oraz ul. Mostowej w Toporowicach na terenie Gminy Mierzęcice
27.06.2022 12:29 GK 271.0009.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa sprzętu IT, oprogramowania i licencji w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
14.06.2022 13:08 GK 271.0008.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa sprzętu IT, oprogramowania i licencji w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
03.06.2022 09:46 GK 271.0007.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w Gminie Mierzęcice na terenie miejscowości Mierzęcice i Przeczyce w Gminie Mierzęcice
26.05.2022 12:36 GK 271.0006.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa sprzętu IT, oprogramowania i licencji w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
10.05.2022 10:02 GK 271.0005.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego o napędzie 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach
22.03.2022 14:28 GK 271.0004.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mierzęcice
19.01.2022 16:16 GK 271.0003.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mierzęcice
17.01.2022 13:14 GK 271.0002.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej azbesto - cementowej o średnicy Dn100 i Dn200mm poprzez zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej Dw130 i Dw150mm dla miejscowości Nowa Wieś w ulicy Zawadzkiego
11.01.2022 12:44 GK 271.0001.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej stalowej o średnicy Dn 100mm poprzez zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej Dw130 i Dw180mm dla miejscowości Przeczyce w ulicy 21-go Stycznia