Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2006 19:33 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych.
11.12.2006 12:14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
18.10.2006 11:25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - modernizacja układu transportowego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenów powojskowych.
22.09.2006 10:22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
28.08.2006 10:13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Kościelnej.
25.08.2006 13:36 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Mierzęcicach przy ul. Wolności 68.
16.08.2006 10:05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont dachu budynku remizy OSP w Boguchwałowicach.
10.08.2006 13:47 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Kościelnej.
19.07.2006 14:50 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont dachu budynku remizy OSP w Boguchwałowicach.
05.07.2006 14:11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi budynku remizy OSP w Toporowicach.
29.06.2006 10:40 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont dachu budynku remizy OSP w Boguchwałowicach.
07.03.2006 14:15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - rozbudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania kaplicy katechetycznej na bibliotekę publiczną wraz z budową parkingu.