Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2021 13:53 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mierzęcice do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.
29.11.2021 13:04 Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Mierzęcice.
26.11.2021 13:06 Zapytanie ofertowe - Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice
18.11.2021 14:06 Zapytanie ofertowe - Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, przystankach autobusowych, placach zabaw oraz nieruchomościach będących własnością gminy Mierzęcice
02.11.2021 15:19 Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy wyposażenia kuchni żłobka gminnego w Boguchwałowicach w naczynia i sprzęt kuchenny, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2021.
02.11.2021 15:01 Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy wyposażenia kuchni Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2021.
26.10.2021 15:19 Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy wyposażenia do Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2021.
18.10.2021 13:20 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i posypywania piaskiem lub solą dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Mierzęcice w sezonie 2021/2022
07.09.2021 15:09 Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi badania próbek paliw stałych oraz próbek popiołu z palenisk domowych położonych na terenie Gminy Mierzęcice
27.08.2021 12:04 zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Oświetlenie solarne na placu zabaw i terenach rekreacyjno – wypoczynkowych w sołectwie Mierzęcice Osiedle”
20.07.2021 15:21 Zapytanie ofertowe - demontaż i/lub unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest uszkodzonych w wyniku gradobicia z nieruchomości położonych na terenie Gminy Mierzęcice
08.06.2021 15:15 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Kontynuacja realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mierzęcice”
11.05.2021 14:29 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Radarowe wyświetlacze prędkości w Gminie Mierzęcice”
19.04.2021 14:33 Zapytanie ofertowe - Dostawa i wynajem kabin sanitarnych
22.03.2021 13:14 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pn.: ”Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
11.03.2021 14:12 Zapytanie ofertowe - usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz od OC
09.02.2021 14:19 Zapytanie ofertowe - usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce – etap I”
18.01.2021 12:21 Zapytanie ofertowe na „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Mierzęcice”
08.01.2021 09:55 Zapytanie ofertowe na „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla terenów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Mierzęcice”