Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2018 16:56 Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Mierzęcice na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
08.06.2017 15:13 Informacja o wynikach naboru w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi na stanowisko sekretarza Zespołu
23.03.2017 13:52 Informacja o wynikach naboru na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych
01.03.2017 11:34 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Mierzęcice
19.01.2017 14:19 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowości oświatowej w Referacie Finansów i Podatków Urzędu Gminy Mierzęcice.
04.01.2017 16:01 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości oświatowej w Referacie Finansów i Podatków Urzędu Gminy Mierzęcice
22.12.2016 15:24 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Finansów i Podatków Urzędu Gminy Mierzęcice.
19.12.2016 14:14 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości oświatowej w Referacie Finansów i Podatków Urzędu Gminy Mierzęcice
25.11.2016 15:20 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektor w Referacie Finansów i Podatków Urzędu Gminy Mierzęcice
29.09.2016 13:34 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
17.08.2016 12:20 Informacja o wynikach naboru na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.
04.08.2016 09:37 Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Mierzęcice na stanowisko podinspektora ds. sekretariatu i kancelarii.
22.06.2016 09:21 Informacja o wynikach naboru na stanowisko samodzielny referent ds. płac w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
16.03.2016 15:14 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego Samorządowego Zakładu Budżetowego - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.
09.03.2016 13:47 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Budżetowego - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.
23.06.2014 15:24 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
27.05.2014 10:55 Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
16.05.2014 15:35 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
17.04.2014 17:27 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
25.03.2014 09:07 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
16.08.2013 10:19 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice
21.05.2013 15:09 Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach na stanowisko pracownik socjalny.
25.03.2013 07:53 Informacja o wynikach naboru w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach na stanowisko młodszego bibliotekarza w Filii Bibliotecznej Nr 2 w Nowej Wsi.
28.02.2013 13:33 Informacja o wynikach naboru na stanowisko gońca w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
01.09.2011 13:40 Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich oraz promocji gminy.

1 2 3 następna