Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.08.2021 10:24 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2021/2022
20.07.2021 11:48 Konsultacje społeczne w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2021/2022
16.06.2021 07:44 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym.
31.05.2021 13:14 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym.
08.03.2021 14:43 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
24.02.2021 11:20 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowy
18.02.2021 10:03 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
12.02.2021 08:56 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2021
08.02.2021 08:18 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowy
26.01.2021 15:13 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2021