Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2022 14:58 Informacja w o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
21.12.2021 11:49 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
17.12.2021 09:00 Informacja w o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w żłobkach utworzonych przez Gminę Mierzęcice
16.12.2021 08:57 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Boguchwałowicach
01.12.2021 12:43 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w żłobkach utworzonych przez Gminę Mierzęcice
30.11.2021 15:21 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Boguchwałowicach
22.11.2021 15:27 Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
22.11.2021 15:20 Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
03.11.2021 16:47 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi
03.11.2021 16:28 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
10.08.2021 10:24 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2021/2022
20.07.2021 11:48 Konsultacje społeczne w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2021/2022
16.06.2021 07:44 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym.
31.05.2021 13:14 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym.
08.03.2021 14:43 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
24.02.2021 11:20 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowy
18.02.2021 10:03 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
12.02.2021 08:56 Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2021
08.02.2021 08:18 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowy
26.01.2021 15:13 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2021