Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2021 10:56 Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu w formie przetargowej - Mierzęcice Osiedle 29 lok. 3
16.02.2021 14:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”.
12.02.2021 12:44 Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Mierzęcice Osiedle 42 lok. 3a
09.02.2021 15:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Psary informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Nowa Wieś - Przeczyce” i możliwości składania uwag i wniosków.
02.02.2021 13:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice”
28.01.2021 13:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr BED2007_G na nieruchomości położonej w Toporowicach działka nr ewid. 256, obręb ew. Toporowice”
15.01.2021 11:08 Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice”.