Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2021 09:13 Nr 0050.446.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
15.03.2021 09:11 Nr 0050.445.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
15.03.2021 09:10 Nr 0050.444.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
15.03.2021 09:07 Nr 0050.443.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za IV kwartał 2020 roku
15.03.2021 09:05 Nr 0050.442.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej za 2020 rok
25.02.2021 11:37 Nr 0050.441.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
25.02.2021 11:36 Nr 0050.440.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
25.02.2021 11:34 Nr 0050.439.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
25.02.2021 11:33 Nr 0050.438.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
25.02.2021 10:42 Nr 0050.437.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
25.02.2021 10:40 Nr 0050.436.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
25.02.2021 10:39 Nr 0050.435.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
25.02.2021 10:34 Nr 0050.434.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
25.02.2021 10:31 Nr 0050.433.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Najdziszów i nieruchomości położonych w obrębie Sadowie, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
25.02.2021 10:26 Nr 0050.432.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
25.02.2021 10:20 Nr 0050.431.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
25.02.2021 10:19 Nr 0050.430.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
25.02.2021 10:18 Nr 0050.429.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 udzielanej z budżetu Gminy Mierzęcice oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice
25.02.2021 10:15 Nr 0050.428.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mierzęcice
25.02.2021 10:12 Nr 0050.427.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
26.01.2021 14:58 Nr 0050.426.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2021
26.01.2021 14:56 Nr 0050.425.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. na terenie gminy Mierzęcice
26.01.2021 14:55 Nr 0050.424.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
26.01.2021 14:54 Nr 0050.423.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
26.01.2021 14:51 Nr 0050.422.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś ul. Aleksandra Zawadzkiego 10, przeznaczonej do zamiany

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 następna