Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2021 09:27 Nr 0050.472.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2020 rok
10.06.2021 09:08 Nr 0050.471.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I kwartał 2021 roku
10.05.2021 15:21 Nr 0050.470.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Mierzęcice za 2020r.
10.05.2021 15:19 Nr 0050.469.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/181/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
10.05.2021 15:17 Nr 0050.468.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.05.2021 15:15 Nr 0050.467.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
10.05.2021 15:13 Nr 0050.466.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
19.04.2021 09:14 Nr 0050.465.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
19.04.2021 09:13 Nr 0050.464.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
19.04.2021 09:11 Nr 0050.463.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mierzęcice oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
19.04.2021 09:08 Nr 0050.462.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mierzęcice
12.04.2021 15:18 Nr 0050.461.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie upoważnienie Sekretarza Gminy Mierzęcice do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywania niektórych zadań w sprawach z zakresu prawa pracy
12.04.2021 15:17 Nr 0050.460.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
12.04.2021 15:16 Nr 0050.459.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
12.04.2021 15:14 Nr 0050.458.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia sprawozdania Wójta Gminy Mierzęcice z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
12.04.2021 15:13 Nr 0050.457.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym
12.04.2021 14:04 Nr 0050.456.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
12.04.2021 14:02 Nr 0050.455.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
12.04.2021 14:01 Nr 0050.454.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
12.04.2021 13:59 Nr 0050.453.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
12.04.2021 13:58 Nr 0050.452.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 udzielanej z budżetu Gminy Mierzęcice oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice
12.04.2021 13:56 Nr 0050.451.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
22.03.2021 09:29 Nr 0050.450.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice
15.03.2021 09:20 Nr 0050.449.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
15.03.2021 09:19 Nr 0050.448.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna