Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2021 14:46 Nr 0050.526.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
27.09.2021 14:44 Nr 0050.525.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
27.09.2021 14:41 Nr 0050.524.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
10.08.2021 15:01 Nr 0050.523.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.08.2021 14:59 Nr 0050.522.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
10.08.2021 14:58 Nr 0050.521.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
10.08.2021 14:55 Nr 0050.520.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za II kwartał 2021 roku
10.08.2021 14:52 Nr 0050.519.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.08.2021 14:51 Nr 0050.518.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
10.08.2021 14:50 Nr 0050.517.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
29.07.2021 12:47 Nr 0050.516.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Mierzęcice
29.07.2021 08:24 Nr 0050.515.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Mierzęcice
26.07.2021 10:38 Nr 0050.514.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
26.07.2021 10:13 Nr 0050.513.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
26.07.2021 09:53 Nr 0050.512.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
21.07.2021 16:54 Nr 0050.511.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice
19.07.2021 08:51 Nr 0050.510.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2021/2022
19.07.2021 08:31 Nr 0050.509.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
19.07.2021 08:17 Nr 0050.508.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
16.07.2021 15:59 Nr 0050.507.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
07.07.2021 15:56 Nr 0050.506.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji do spraw oceny skutków zdarzeń powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Mierzęcice oraz określenia sposobu i trybu pracy komisji
07.07.2021 15:51 Nr 0050.505.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Mierzęcice
07.07.2021 13:53 Nr 0050.504.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
07.07.2021 13:52 Nr 0050.503.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
07.07.2021 13:49 Nr 0050.502.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna