Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2021 11:17 Nr 0050.551.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
26.10.2021 11:13 Nr 0050.550.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
26.10.2021 11:09 Nr 0050.549.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mierzęcice
26.10.2021 10:35 Nr 0050.548.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie w sprawie upoważnienie Sekretarza Gminy Mierzęcice do prowadzenia określonych spraw gminy
26.10.2021 09:27 Nr 0050.547.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
26.10.2021 09:20 Nr 0050.546.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
26.10.2021 09:10 Nr 0050.545.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
26.10.2021 09:02 Nr 0050.544.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
28.09.2021 12:50 Nr 0050.543.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
28.09.2021 12:49 Nr 0050.542.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
28.09.2021 12:48 Nr 0050.541.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
28.09.2021 12:47 Nr 0050.540.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
28.09.2021 12:45 Nr 0050.539.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
28.09.2021 12:43 Nr 0050.538.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice dokonujących czynności kontrolnych
27.09.2021 15:20 Nr 0050.537.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony na terenie Gminy Mierzęcice
27.09.2021 15:10 Nr 0050.536.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2021 r.
27.09.2021 15:09 Nr 0050.535.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
27.09.2021 15:08 Nr 0050.534.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
27.09.2021 15:07 Nr 0050.533.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
27.09.2021 15:04 Nr 0050.532.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
27.09.2021 15:02 Nr 0050.531.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
27.09.2021 14:59 Nr 0050.530.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice
27.09.2021 14:57 Nr 0050.529.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej, stanowiących własność Gminy Mierzęcice
27.09.2021 14:53 Nr 0050.528.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Sadowiu przy ul. Zjazdowej, stanowiącej własność Gminy Mierzęcice
27.09.2021 14:47 Nr 0050.527.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna