Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2021 08:08 Nr 0050.576.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych
13.12.2021 15:26 Nr 0050.575.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice
22.11.2021 09:08 Nr 0050.574.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
22.11.2021 09:07 Nr 0050.573.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
22.11.2021 09:06 Nr 0050.572.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
22.11.2021 09:02 Nr 0050.571.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
22.11.2021 08:57 Nr 0050.570.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022 - 2028
22.11.2021 08:55 Nr 0050.569.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
22.11.2021 08:54 Nr 0050.568.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał
22.11.2021 08:52 Nr 0050.567.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. na terenie gminy Mierzęcice
22.11.2021 08:51 Nr 0050.566.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
22.11.2021 08:48 Nr 0050.565.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
22.11.2021 08:46 Nr 0050.564.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
22.11.2021 08:33 Nr 0050.563.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
22.11.2021 08:13 Nr 0050.562.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku KPRM służących do wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji stanu cywilnego będących w użytkowaniu przez Urząd Gminy Mierzęcice
22.11.2021 08:09 Nr 0050.561.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za III kwartał 2021 roku
22.11.2021 08:02 Nr 0050.560.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "GÓRNY-ŚLĄSK-2021"
26.10.2021 12:04 Nr 0050.559.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
26.10.2021 12:01 Nr 0050.558.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
26.10.2021 11:56 Nr 0050.557.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
26.10.2021 11:49 Nr 0050.556.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
26.10.2021 11:42 Nr 0050.555.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Publicznego "Radosny Zakątek" w Mierzęcicach
26.10.2021 11:40 Nr 0050.554.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Mierzęcice
26.10.2021 11:28 Nr 0050.553.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
26.10.2021 11:19 Nr 0050.552.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna