Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2021 10:55 Nr 0050.602.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 udzielanej z budżetu Gminy Mierzęcice oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice
31.12.2021 10:46 Nr 0050.601.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
31.12.2021 10:40 Nr 0050.600.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
31.12.2021 10:09 Nr 0050.599.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
31.12.2021 10:08 Nr 0050.598.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
31.12.2021 10:06 Nr 0050.597.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
31.12.2021 09:51 Nr 0050.595.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych
31.12.2021 09:48 Nr 0050.594.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
21.12.2021 11:45 Nr 0050.593.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
21.12.2021 11:43 Nr 0050.592.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
21.12.2021 11:37 Nr 0050.591.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
21.12.2021 11:14 Nr 0050.590.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
21.12.2021 11:11 Nr 0050.589.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
21.12.2021 11:08 Nr 0050.588.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
14.12.2021 08:25 Nr 0050.587.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
14.12.2021 08:24 Nr 0050.586.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
14.12.2021 08:22 Nr 0050.585.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
14.12.2021 08:20 Nr 0050.584.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”
14.12.2021 08:19 Nr 0050.583.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w żłobkach utworzonych przez Gminę Mierzęcice
14.12.2021 08:18 Nr 0050.582.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Boguchwałowicach
14.12.2021 08:16 Nr 0050.581.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
14.12.2021 08:15 Nr 0050.580.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
14.12.2021 08:13 Nr 0050.579.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
14.12.2021 08:12 Nr 0050.578.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
14.12.2021 08:10 Nr 0050.577.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 udzielanej z budżetu Gminy Mierzęcice oraz statystycznej liczby dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice

1 2 3 4 5 6 następna