Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2021 14:58 Nr 0050.426.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2021
26.01.2021 14:56 Nr 0050.425.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. na terenie gminy Mierzęcice
26.01.2021 14:55 Nr 0050.424.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
26.01.2021 14:54 Nr 0050.423.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
26.01.2021 14:51 Nr 0050.422.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś ul. Aleksandra Zawadzkiego 10, przeznaczonej do zamiany
26.01.2021 14:40 Nr 0050.421.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
26.01.2021 13:50 Nr 0050.420.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
26.01.2021 13:44 Nr 0050.419.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mierzęcice
26.01.2021 13:40 Nr 0050.418.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
26.01.2021 10:08 Nr 0050.417.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
26.01.2021 09:50 Nr 0050.416.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok