Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2021 12:50 Nr 0050.543.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
28.09.2021 12:49 Nr 0050.542.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
28.09.2021 12:48 Nr 0050.541.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
28.09.2021 12:47 Nr 0050.540.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
28.09.2021 12:45 Nr 0050.539.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
28.09.2021 12:43 Nr 0050.538.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Mierzęcice dokonujących czynności kontrolnych
27.09.2021 15:20 Nr 0050.537.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony na terenie Gminy Mierzęcice
27.09.2021 15:10 Nr 0050.536.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2021 r.
27.09.2021 15:09 Nr 0050.535.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
27.09.2021 15:08 Nr 0050.534.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
27.09.2021 15:07 Nr 0050.533.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
27.09.2021 15:04 Nr 0050.532.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
27.09.2021 15:02 Nr 0050.531.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
27.09.2021 14:59 Nr 0050.530.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice
27.09.2021 14:57 Nr 0050.529.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej, stanowiących własność Gminy Mierzęcice
27.09.2021 14:53 Nr 0050.528.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Sadowiu przy ul. Zjazdowej, stanowiącej własność Gminy Mierzęcice
27.09.2021 14:47 Nr 0050.527.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
27.09.2021 14:46 Nr 0050.526.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
27.09.2021 14:44 Nr 0050.525.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
27.09.2021 14:41 Nr 0050.524.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
10.08.2021 15:01 Nr 0050.523.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
10.08.2021 14:59 Nr 0050.522.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
10.08.2021 14:58 Nr 0050.521.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
10.08.2021 14:55 Nr 0050.520.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za II kwartał 2021 roku
10.08.2021 14:52 Nr 0050.519.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

1 2 3 4 5 6 następna