Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2021 16:54 Nr 0050.511.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mierzęcice
07.07.2021 15:56 Nr 0050.506.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania komisji do spraw oceny skutków zdarzeń powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Mierzęcice oraz określenia sposobu i trybu pracy komisji
07.07.2021 15:51 Nr 0050.505.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Mierzęcice
07.07.2021 13:53 Nr 0050.504.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
07.07.2021 13:52 Nr 0050.503.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
07.07.2021 13:49 Nr 0050.502.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
07.07.2021 13:47 Nr 0050.501.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
07.07.2021 13:45 Nr 0050.500.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
07.07.2021 13:40 Nr 0050.499.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie powołania dwóch komisji do spraw oceny skutków zdarzeń powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Mierzęcice oraz określenia sposobu i trybu pracy tych komisji
07.07.2021 13:39 Nr 0050.498.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
07.07.2021 13:38 Nr 0050.497.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
23.06.2021 15:09 Nr 0050.496.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie skrócenia czasu pracy ze względu na upały w Urzędzie Gminy Mierzęcice
23.06.2021 15:00 Nr 0050.495.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
23.06.2021 14:58 Nr 0050.494.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
23.06.2021 14:57 Nr 0050.493.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
23.06.2021 14:12 Nr 0050.492.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
17.06.2021 10:42 Nr 0050.491.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
17.06.2021 10:37 Nr 0050.490.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
17.06.2021 10:32 Nr 0050.489.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.486.2021 Wójta Gminy Mierzęcice z dnia 28 maja 2021r.
17.06.2021 10:29 Nr 0050.488.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym
17.06.2021 10:27 Nr 0050.487.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy na 2021 rok
17.06.2021 10:24 Nr 0050.486.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
17.06.2021 10:20 Nr 0050.484.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mierzęcice
10.06.2021 13:20 Nr 0050.483.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Sadowiu przy ul. Zjazdowej przeznaczonej do sprzedaży
10.06.2021 13:10 Nr 0050.482.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

1 2 3 4 następna