Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2021 13:08 Nr XXVIII/236/2021 Uchwała w sprawie przekazania petycji według właściwości
04.10.2021 13:06 Nr XXVIII/235/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
04.10.2021 13:03 Nr XXVIII/234/2021 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
04.10.2021 13:00 Nr XXVIII/233/2021 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach
04.10.2021 12:57 Nr XXVIII/232/2021 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
04.10.2021 12:55 Nr XXVIII/231/2021 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/191/2021 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach
04.10.2021 12:53 Nr XXVIII/230/2021 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/190/2021 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
04.10.2021 12:45 Nr XXVIII/229/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice”
26.08.2021 12:54 Nr XXVII/228/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
26.08.2021 12:51 Nr XXVII/227/2021 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
26.08.2021 12:48 Nr XXVII/226/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Toporowice
26.08.2021 12:46 Nr XXVII/225/2021 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Boguchwałowice nazwy: Przyjaźni
26.08.2021 12:41 Nr XXVII/224/2021 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Przeczyce nazwy: Podleśna
26.08.2021 12:36 Nr XXVII/223/2021 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2021/2022
18.06.2021 11:57 Nr XXVI/222/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęciciach Osiedlu w drodze bezprzetargowej
18.06.2021 11:53 Nr XXVI/221/2021 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mierzęcice nazwy: Miodowa
18.06.2021 11:46 Nr XXVI/220/2021 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym
18.06.2021 11:43 Nr XXVI/219/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
18.06.2021 11:41 Nr XXVI/218/2021 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
18.06.2021 11:34 Nr XXVI/217/2021 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2020
18.06.2021 11:32 Nr XXVI/216/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2020
18.06.2021 11:25 Nr XXVI/215/2021 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice wotum zaufania
14.05.2021 11:18 Nr XXV/214/2021 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na doposażenie oddziałów Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną
14.05.2021 11:16 Nr XXV/213/2021 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup sprzętu specjalistycznego
14.05.2021 11:11 Nr XXV/212/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027

1 2 następna