Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.03.2021 13:49 Nr XXIV/206/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczyce przy ul. Podbiele
25.03.2021 13:46 Nr XXIV/205/2021 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
25.03.2021 13:38 Nr XXIV/204/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
25.03.2021 13:31 Nr XXIV/203/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
25.03.2021 13:27 Nr XXIV/202/2021 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Boguchwałowice nazwy: Sezamkowa
25.03.2021 13:25 Nr XXIV/201/2021 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie"Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"
25.03.2021 13:20 Nr XXIV/200/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
25.02.2021 11:10 Nr XXIII/199/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego połączenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
25.02.2021 11:08 Nr XXIII/198/2021 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
25.02.2021 11:04 Nr XXIII/197/2021 Uchwała w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
25.02.2021 10:59 Nr XXIII/196/2021 Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2021 rok
28.01.2021 12:09 Nr XXII/195/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
28.01.2021 12:06 Nr XXII/194/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
28.01.2021 12:04 Nr XXII/193/2021 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
28.01.2021 12:00 Nr XXII/192/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sam nieruchomość - działka nr 3100 - położona w Mierzęcicach
28.01.2021 11:55 Nr XXII/191/2021 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach
28.01.2021 11:14 Nr XXII/190/2021 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach