Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2021 11:57 Nr XXVI/222/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęciciach Osiedlu w drodze bezprzetargowej
18.06.2021 11:53 Nr XXVI/221/2021 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mierzęcice nazwy: Miodowa
18.06.2021 11:46 Nr XXVI/220/2021 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym
18.06.2021 11:43 Nr XXVI/219/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
18.06.2021 11:41 Nr XXVI/218/2021 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
18.06.2021 11:34 Nr XXVI/217/2021 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2020
18.06.2021 11:32 Nr XXVI/216/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2020
18.06.2021 11:25 Nr XXVI/215/2021 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice wotum zaufania
14.05.2021 11:18 Nr XXV/214/2021 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na doposażenie oddziałów Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną
14.05.2021 11:16 Nr XXV/213/2021 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup sprzętu specjalistycznego
14.05.2021 11:11 Nr XXV/212/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
14.05.2021 11:06 Nr XXV/211/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
14.05.2021 10:55 Nr XXV/210/2021 Uchwła w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/181/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
14.05.2021 10:47 Nr XXV/209/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 580/203 - położona w Mierzęcicach Osiedlu
14.05.2021 10:44 Nr XXV/208/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Nowa Wieś
14.05.2021 10:37 Nr XXV/207/2021 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej wyrażenia opinii ws przeprowadzenia referendum ludowego
25.03.2021 13:49 Nr XXIV/206/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mierzęcice w drodze pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczyce przy ul. Podbiele
25.03.2021 13:46 Nr XXIV/205/2021 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
25.03.2021 13:38 Nr XXIV/204/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
25.03.2021 13:31 Nr XXIV/203/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
25.03.2021 13:27 Nr XXIV/202/2021 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Boguchwałowice nazwy: Sezamkowa
25.03.2021 13:25 Nr XXIV/201/2021 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie"Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"
25.03.2021 13:20 Nr XXIV/200/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
25.02.2021 11:10 Nr XXIII/199/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego połączenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
25.02.2021 11:08 Nr XXIII/198/2021 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

1 2 następna