Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2021 11:30 Nr XXXI/265/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok
27.12.2021 11:27 Nr XXXI/264/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022-2028
27.12.2021 11:24 Nr XXXI/263/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2025
27.12.2021 11:21 Nr XXXI/262/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
10.12.2021 09:04 Nr 4200/IV/162/2021 Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2022 - 2028
10.12.2021 09:02 Nr 4200/IV/161/2021 Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Mierzęcice
10.12.2021 09:00 Nr 4200/IV/160/2021 Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzęcice projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
26.11.2021 14:10 Nr XXX/245/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2025
26.11.2021 14:07 Nr XXX/244/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
29.10.2021 12:04 Nr XXIX/242/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
29.10.2021 12:01 Nr XXIX/241/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
04.10.2021 14:59 Nr XXVIII/235/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
04.10.2021 14:51 Nr XXVIII/234/2021 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
26.08.2021 13:46 Nr XXVII/228/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
26.08.2021 13:41 Nr XXVII/227/2021 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
18.06.2021 12:12 Nr XXVI/219/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
18.06.2021 12:07 Nr XXVI/218/2021 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
18.06.2021 12:05 Nr XXV/212/2021 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
14.05.2021 12:01 Nr XXV/211/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
25.03.2021 14:06 Nr XXIV/204/2021 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
25.03.2021 13:58 Nr XXIV/203/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
28.01.2021 12:35 Nr XXII/195/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
28.01.2021 12:30 Nr XXII/194/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
20.01.2021 10:17 Nr 4200/III/29/2021 Uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mierzęcice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
20.01.2021 10:13 Nr 4200/III/28/2021 Uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2021 rok Gminy Mierzęcice