Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2019 13:58 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Mierzęcice
23.01.2019 16:15 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. rachunkowości budżetowej w Urzędzie Gminy Mierzęcice
31.12.2018 12:03 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Mierzęcice
23.02.2017 14:15 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
17.01.2017 14:53 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko - inspektora ds. księgowości oświatowej w Referacie Finansów i Podatków w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
30.12.2016 13:27 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko - podinspektora ds. księgowości oświatowej w Referacie Finansów i Podatków w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
19.12.2016 10:53 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko - podinspektora w Referacie Finansów i Podatków w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
23.11.2016 16:40 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko - inspektora w Referacie Finansów i Podatków w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
27.09.2016 11:53 Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
28.07.2016 15:17 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. sekretariatu i kancelarii w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
14.06.2016 15:01 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko samodzielny referent do spraw płac w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
29.05.2014 15:23 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracownik socjalny.
16.05.2014 15:33 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko asystent rodziny.
31.07.2013 14:36 Informacja o liczbie kandydatów spełniających na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice.
19.03.2013 07:39 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy – młodszy bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach – Filia Nr 2 w Nowej Wsi.
05.02.2013 15:26 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko – gońca w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
25.08.2011 15:02 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze:inspektor ds. pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich oraz promocji gminy w Referacie Gospodarki
18.02.2011 14:35 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Mierzęcice
10.02.2010 14:54 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównego księgowego stanowisko: ¼ etatu Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach.
08.01.2010 13:39 Informacja o liczbie kandydatów spełniającychna wolne stanowisko: Sekretarz szkoły w Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach.
25.11.2009 14:03 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. rachukowości budżetowej w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
08.09.2009 12:39 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
23.07.2009 10:02 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. należności budżetowych.
04.05.2009 09:13 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. planowania przestrzennego.
03.03.2009 19:17 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zamówień publicznych.

1 2 następna