Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2012 10:00 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach.
15.05.2012 09:57 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach.
15.05.2012 09:53 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.
15.05.2012 09:23 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach.
09.08.2011 09:56 Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds. pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich oraz promocji gminy w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice.
01.06.2011 16:45 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi.
05.04.2011 14:26 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
02.02.2011 15:45 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy Mierzęcice
21.01.2010 14:30 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach.
15.12.2009 11:45 Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza szkoły w Gimnazjum w Mierzęcicach
10.11.2009 15:32 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. rachunkowości budżetowej.
26.08.2009 13:01 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. administracyjnych w ½ wymiaru czasu pracy.
07.07.2009 11:17 Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. należności budżetowych.
15.05.2009 08:05 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przeczycach, Szkoły Podstawowej w Toporowicach, Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi.
17.04.2009 09:02 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki.
13.02.2009 13:38 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych.
16.01.2009 12:02 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych.
16.12.2008 14:11 Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych.
12.11.2008 11:04 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
14.07.2008 10:33 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki.
21.01.2008 13:39 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum w Mierzęcicach.
30.10.2007 13:22 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy Mierzęcice.
04.10.2007 14:18 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty d/s płac w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
04.10.2007 14:06 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum w Mierzęcicach.
04.10.2007 14:01 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna