Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.11.2008 11:04 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
14.07.2008 10:33 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki.
21.01.2008 13:39 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum w Mierzęcicach.
30.10.2007 13:22 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy Mierzęcice.
04.10.2007 14:18 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty d/s płac w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
04.10.2007 14:06 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum w Mierzęcicach.
04.10.2007 14:01 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach.
04.10.2007 13:52 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach.
19.09.2007 09:43 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
11.09.2007 14:16 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.
11.09.2007 14:09 Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Gminy.
02.02.2007 15:15 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach
08.01.2007 13:53 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich w Referacie Gospodarki.
20.11.2006 12:03 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Zespole Oświaty w Mierzęcicach
06.04.2006 12:10 Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy.
06.04.2006 11:56 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich w Urzędzie Gminy.
06.04.2006 11:46 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy.
06.02.2006 10:04 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds.zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.
30.01.2006 15:08 Ogłoszenie o naborze na stanowisko w Gminnym Zespole Oświaty w Mierzęcicach

poprzednia 1 2 3 4