Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2016 13:49 Ogłoszenie o naborze na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.
25.02.2016 14:44 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego - Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice”
19.02.2016 13:43 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Zakładu - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice.
19.05.2014 07:57 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
13.05.2014 12:57 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Toporowicach.
13.05.2014 12:51 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przeczycach.
18.04.2014 11:59 Nabór na wolne stanowisko pracy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
18.04.2014 11:47 Nabór na stanowisko asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
31.03.2014 13:42 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
18.02.2014 10:40 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
17.07.2013 15:25 Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice.
09.04.2013 14:33 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.
21.02.2013 12:39 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – młodszy bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.
24.01.2013 15:26 Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice na stanowisko gońca w Urzędzie Gminy Mierzęcice
12.07.2012 08:34 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi.
15.05.2012 10:11 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach.
15.05.2012 10:05 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi.
15.05.2012 10:00 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mierzęcicach.
15.05.2012 09:57 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach.
15.05.2012 09:53 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.
15.05.2012 09:23 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach.
09.08.2011 09:56 Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds. pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich oraz promocji gminy w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice.
01.06.2011 16:45 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi.
05.04.2011 14:26 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
02.02.2011 15:45 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy Mierzęcice

poprzednia 1 2 3 4 następna