Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 09:02 Interpelacja Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 30.12.2020r. w sprawie wycinki drzew i karczunku drzew iglastych na północ od mierzęcickiego Osiedla
26.11.2020 11:08 Interpelacja Radnej Teresy Banaś w imieniu Klubu Radnych Skuteczni Dla Gminy Mierzęcice z dnia 25.11.2020r. w sprawie stawek podatkowych
26.11.2020 10:57 Interpelacja Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 25.11.2020r. w sprawie segregacji śmieci
26.11.2020 10:42 Interpelacja Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 25.11.2020r. w sprawie odpadów komunalnych
10.11.2020 13:10 Interpelacja Radnej Bożeny Jach i Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 08.11.2020r. w sprawie określenia liczby Wspólnot Mieszkaniowych, które otrzymały decyzję administracyjną Wójta o naliczeniu zwiększonej opłaty za śmieci.
30.09.2020 15:38 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 30.09.2020r. w sprawie przygotowania dla radnych Rady Gminy informacji o stanie posiadania działek przez Gminę Mierzęcice
30.09.2020 15:30 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 30.09.2020r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na drogach Sołectwa Mierzęcice II
18.06.2020 07:57 Interpelacja Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 17.06.2020r. w sprawie realizacji inwestycji oraz finansów gminy
22.04.2020 16:49 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 22.04.2020r. w sprawie udzielenia informacji o podjetych działaniach przez Wójta Gminy Mierzęcice w zakresie wcześniej zgłaszanych spraw
22.04.2020 16:44 Interpelacja Radnej Emilii Krzyżanowskiej z dnia 21.04.2020r. w sprawie zmiany granicy planu miejscowego w projekcie uchwały tak, aby jego granicą zachodnią była ul. Kuczery
30.03.2020 12:23 Interpelacja Radnego Jacka Malikowskiego z dnia 29.03.2020r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Mierzęcice w dniu 31 marca 2020r.
30.03.2020 12:22 Interpelacja Radnej Teresy Banaś z dnia 28.03.2020r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Mierzęcice w dniu 31 marca 2020r.