Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2020 13:50 Nr XVIII/162/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
02.10.2020 13:47 Nr XVIII/159/2020 Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach
02.10.2020 13:42 Nr XVIII/157/2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
19.06.2020 13:13 Nr XVI/141/2020 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Ostrogórska
19.06.2020 13:05 Nr XVI/140/2020 Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej położonej w miejscowości Przeczyce nazwy: Łabędzia
19.06.2020 13:02 Nr XVI/138/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
24.04.2020 08:18 Nr XV/132/2020 Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Mierzęcice
24.04.2020 08:16 Nr XV/130/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
24.04.2020 08:15 Nr XV/129/2020 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice
24.04.2020 08:13 Nr XV/121/2020 Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2020 rok
03.02.2020 14:30 Nr XII/118/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
03.02.2020 14:28 Nr XIV/117/2020 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2019r.
03.02.2020 14:27 Nr XII/113/2020 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Toporowice nazwy: Urocza
03.02.2020 14:24 Nr XII/112/2020 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2019/2020
03.02.2020 13:22 Nr XII/111/2020 Uchwała w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice